Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie
Home Over ons

Over ons

Missie en rol

De Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (kortweg 'de PV') is met 154 werknemers de grootste Belgische diplomatieke post in de wereld en een van de meest actieve multilaterale posten. De PV is de stem van België in Europa en vertegenwoordigt de Belgische belangen in de Raad van de Europese Unie. Aan het hoofd van de PV staat de permanent vertegenwoordiger, ambassadeur Willem van de Voorde. Hij wordt bijgestaan door ambassadeur Pierre Cartuyvels, adjunct-permanent vertegenwoordiger, en dhr. Stéphane Mund, ambassadeur bij het Politiek en veiligheidscomité (COPS).

De PV werkt het Europese beleid uit samen met de 26 andere lidstaten van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie, en dit op tal van domeinen gaande van interne markt, energie, transport, milieu, landbouw, visserij, consumentenzaken, toerisme, telecommunicatie, tewerkstelling, industrie, gezondheidszorg, onderzoek, onderwijs, tot buitenlands beleid, budgettaire en financiële kwesties, en justitie en binnenlandse zaken.

Het werk van de Ministerraden wordt voorbereid door het Coreper, het comité van de permanente vertegenwoordigers en adjunct permanente vertegenwoordigers van alle lidstaten bij de Europese Unie. Het Coreper bestaat uit twee onderdelen, Coreper II met de permanente vertegenwoordigers en Coreper I met hun adjuncten. Het Coreper komt minstens één keer per week bijeen. Dit comité coördineert tevens het werk van de verschillende werkgroepen waarin experts zetelen uit de lidstaten die de dossiers op technisch niveau voorbereiden, alvorens zij naar Coreper en de Ministerraden gestuurd worden.

Het politiek en veiligheidscomité van de Europese Unie (COPS) is een apart comité dat het militaire en veiligheidsbeleid van de Unie mee vorm geeft.

Qua structuur is de Permanente Vertegenwoordiging een afspiegeling van de Belgische staatsstructuur. Ze vertegenwoordigt dus niet enkel de betrokken federale overheidsdiensten, maar ook de verschillende departementen van de gewesten en gemeenschappen. Naast haar vertegenwoordigende functie is zij de dagdagelijkse link tussen de Belgische overheden en de Europese instellingen.

Organogram